KVITVELLA KRAFT

Dato 27.04.2018 

   Tid 08:08:45   
 Driftstid 23079 timer 
 Produsert totalt 17262.785 MWt 
 Produsert forrige døgn 33554 kWt 
 Produsert siste døgn 11407 kWt 
 Produserer nå 1404 kW 
 Nivå i magasin før rist 0.207 m 
 Nivå i magasin etter rist -0.177 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.384 m 
 Radiallager NDE (R20) 69.2 °C 
 Axiallager NDE (R21) 67.3 °C 
 Radiallager NDE (R22) 63.6 °C 
 Axiallager NDE (R23) 67.5 °C 
 Radiallager DE (R24) 23.2 °C 
 Axiallager DE (R25) 23.3 °C 
 Lager pakkboks 21.9 °C 
 Generatorvikling U 55.6 °C 
 Generatorvikling V 51.6 °C 
 Generatorvikling W 53.3 °C 
 Kjølev. generatorlager 2.9 l/min 
 Gen. innluft 19.6 °C 
 Gen. utluft 31.9 °C 
 Styrespenning 26.7 VDC 
 Rørgate 1.40 Bar 
 Hydraulikk 147.0 Bar 
 Turbin 426 O/min 
 Ledeapparat 88.1 % 
 Løpehjul 86.1 % 
 Driftstatus: Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS

 

AKTIVE ALARMER:

UKVITTERTE ALARMER:
- LH_LIA12_H_Alarm LIA12 Differansenivå før og etter rist i dam Høy a

KVITTERTE ALARMER:

Brukermanual

Elektrotegninger

Kamera 1

Kamera 2