KVITVELLA KRAFT

Dato 28.05.2017 

   Tid 16:14:45   
 Driftstid 16301 timer 
 Produsert totalt 12599.612 MWt 
 Produsert forrige døgn 33484 kWt 
 Produsert siste døgn 20750 kWt 
 Produserer nå 0 kW 
 Nivå i magasin før rist 0.373 m 
 Nivå i magasin etter rist 0.399 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.000 m 
 Radiallager NDE (R20) 48.1 °C 
 Axiallager NDE (R21) 52.1 °C 
 Radiallager NDE (R22) 47.7 °C 
 Axiallager NDE (R23) 52.3 °C 
 Radiallager DE (R24) 27.1 °C 
 Axiallager DE (R25) 27.0 °C 
 Lager pakkboks 23.7 °C 
 Generatorvikling U 42.3 °C 
 Generatorvikling V 43.3 °C 
 Generatorvikling W 42.8 °C 
 Kjølev. generatorlager 0.1 l/min 
 Gen. innluft 23.1 °C 
 Gen. utluft 26.9 °C 
 Styrespenning 26.2 VDC 
 Rørgate 1.57 Bar 
 Hydraulikk 148.8 Bar 
 Turbin 0 O/min 
 Ledeapparat 0.0 % 
 Løpehjul 99.2 % 
 Driftstatus: Stoppet.
 

ECS Automation AS

 

AKTIVE ALARMER:

UKVITTERTE ALARMER:
- GPU_NettFrekv_Alarm_L GPU Nettfrekvens Lav Alarm
- GPU_NettVolt_Alarm_LL GPU Nettspenning LavLav Alarm
- GPU_R4_Err GPU Rele 4 aktivert GPU = Alarm på anlegget
- LH_LIA12_H_Alarm LIA12 Differansenivå før og etter rist i dam Høy a
- LH_Nettspenning_Inntak_Err Mangler nettspenning på skap i inntaksdam
- Nett_230VAC_Err Nettvakt 230V Alarm
- Vamp230_Undersp_momentan_Err Vamp230 Underspenning momentan
- Vamp230_Vern_A1_Err Vamp230 Generator vern A1 alarm
- Vamp230_Vern_T2_Err Vamp230 Generator vern T2 "Tripp"

KVITTERTE ALARMER:

Brukermanual

Elektrotegninger

Kamera 1

Kamera 2