KVITVELLA KRAFT

Dato 22.09.2017 

   Tid 00:58:15   
 Driftstid 18528 timer 
 Produsert totalt 14621.007 MWt 
 Produsert forrige døgn 32925 kWt 
 Produsert siste døgn 1327 kWt 
 Produserer nå 1369 kW 
 Nivå i magasin før rist 0.272 m 
 Nivå i magasin etter rist -0.051 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.323 m 
 Radiallager NDE (R20) 69.1 °C 
 Axiallager NDE (R21) 68.0 °C 
 Radiallager NDE (R22) 63.6 °C 
 Axiallager NDE (R23) 68.1 °C 
 Radiallager DE (R24) 25.2 °C 
 Axiallager DE (R25) 25.3 °C 
 Lager pakkboks 30.4 °C 
 Generatorvikling U 53.9 °C 
 Generatorvikling V 50.0 °C 
 Generatorvikling W 51.8 °C 
 Kjølev. generatorlager 2.8 l/min 
 Gen. innluft 20.8 °C 
 Gen. utluft 31.5 °C 
 Styrespenning 26.0 VDC 
 Rørgate 1.42 Bar 
 Hydraulikk 145.2 Bar 
 Turbin 426 O/min 
 Ledeapparat 86.5 % 
 Løpehjul 82.7 % 
 Driftstatus: Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS

 

AKTIVE ALARMER:

UKVITTERTE ALARMER:
- LH_LIA12_H_Alarm LIA12 Differansenivå før og etter rist i dam Høy a

KVITTERTE ALARMER:

Brukermanual

Elektrotegninger

Kamera 1

Kamera 2